Trương Thị Ái Nhi

Chương trình và hành trình nghiên cứu sẽ phụ thuộc vào giáo sự hướng dẫn của bạn. Mình chọn được đúng Thầy nên đề tài phù hợp và cả quá trình được Thầy hổ trợ rất nhiệt tình. Mình rất thích không gian xanh và nhịp sống nhẹ nhàng ở Sendai.