Nguyễn Trọng Hiệp

Luôn vững vàng và kiên trì trong quá trình học tập, nghiên cứu. Luôn có một mục tiêu chính trong một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng đủ lâu như từ 3 đến 4 năm để từ đó tạo ra nhiều mục tiêu nhỏ để phấn đấu hướng về mục tiêu chính… Liệu mục tiêu cũ của mình có còn hợp lý và mục tiêu tiếp theo có nên tiếp tục phát triển theo mục tiêu cũ hay cần thay đổi theo một hướng khác.