Đào Trọng Cường

Mình mong rằng mọi sẽ có những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian học tập và làm việc tại Tohoku. Dù sau này có lựa chọn quay trở lại Việt Nam hay tiếp tục chặng đường tại Nhật Bản thì đừng bao giờ quên rằng mọi người vẫn luôn là thành viên của hai nửa tím trắng của Đại học Tohoku và VSA Tohoku của chúng ta nhé !