Study in Tohoku

Một số chương trình học tại Đại học Tohoku

Bậc Đại Học

  • Chương trình FGL dành cho các bạn học sinh cấp 3 muốn học tập tại Nhật Bản
    • tài trợ toàn phần
    • chuyên ngành khoa học tự nhiên và cơ khí
    • học bằng tiếng Anh
    • tạo cơ hội học tập tại Châu Âu và Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp.

Giới thiệu về trường Đại học Tohoku

Bậc Sau Đại học