CONTACT

Liên lạc

Mọi hỏi đáp, liên hệ và các đề nghị khác vui lòng gửi lại qua form sau.

Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tohoku, Nhật Bản

Email: vsatohoku@gmail.com

Đại diện: Trần Quang-Thanh

Xin cảm ơn.