Tohoku Yearbook: Đào Trọng Cường

Chúc mừng Đào Trọng Cường đã tốt nghiệp xuất sắc Master ngành Luật (Law) kỳ tháng 10/2022.

Profile

Họ và tên: Đào Trọng Cường

Khoa: Graduate School of Law, Department of Legal and Political Studies

Chuyên ngành: International Law

Thời gian học ở Tohoku: 2019/10 – 2022/09 (Master)

Nơi đang công tác: Bộ Ngoại giao (MOFA)


Thành tích Nghiên cứu/ Luận Án

The Validity of Straight Baselines around Mid-ocean Archipelagos under International Law


Góc chia sẻ

Mình mong rằng mọi sẽ có những kỷ niệm đẹp trong khoảng thời gian học tập và làm việc tại Tohoku. Dù sau này có lựa chọn quay trở lại Việt Nam hay tiếp tục chặng đường tại Nhật Bản thì đừng bao giờ quên rằng mọi người vẫn luôn là thành viên của hai nửa tím trắng của Đại học Tohoku và VSA Tohoku của chúng ta nhé !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s