Press Kit

Press kit chính thức của Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tohoku (VSA Tohoku) nhằm phục vụ các công tác truyền thông.

Tuyệt đối không sao chép và sử dụng logo và banner của VSA Tohoku mà chưa có sự cho phép của VSA Tohoku dưới mọi hình thức. Những nhu cầu về sử dụng, hợp tác, liên hệ truyền thông, vui lòng gửi về email chính thức của hội.


Tên

Tên viết tắt: VSA Tohoku

Tên gọi khác: VSATU

Tên đầy đủ: Vietnamese Student Association at Tohoku University

Tên tiếng Việt: Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Tohoku

Tên tiếng Nhật: 東北大学ベトナム留学生協会

Lịch sử

Thành lập và bắt đầu hoạt động từ ngày 3/10/2014 (Ngày 3 tháng 10 năm 2014)

Khẩu hiệu: knowledge. courage. unity

Ý nghĩa: Tri thức là sức mạnh. Cần sự dũng cảm để đặt vấn đề và đương đầu với những thử thách mới. Cần sự hợp tác, đồng lòng, đoàn kết với nhau để đưa tập thể cùng đi xa.

Logo

Logo chữ lớn (thumbnail)

Logo kèm theo tên

Logo kèm theo tên và khẩu hiệu

Banner

Nền trắng

Nền tối

Các kênh truyền thông chính thức

Website: https://vsatohoku.org/

Facebook: https://www.facebook.com/groups/vsatohoku

Instagram: https://www.instagram.com/vsatohoku/

Email: vsatohoku[at]gmail.com

Thư Viện Ảnh


VSA Tohoku hiện tại chỉ chấp nhận kết nạp thành viên là sinh viên, cựu sinh viên Đại học Tohoku, Nhật Bản.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s