Học bổng Sendai Rotary 2022 (11/05/2022)

Cách nộp: trực tiếp

Lấy: 2 người

Mức học bổng: 50,000 Yen/tháng

Thời gian: 1 năm, từ 07/2022 đến 06/2023

Deadline: 11/05/2022

Trang chủ học bổng: https://sendaiwest-rc.jp/

Chi tiết: https://www.econ.tohoku.ac.jp/bulletin/5451

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s