Học bổng Honjo 2022 (30/4/2022)

Cách nộp: trực tiếp.

Deadline: 30/04/2022 (bắt đầu nộp từ 01/04/2022)

Mức học bổng: từ 150,000 – 200,000 Yên/tháng (thời gian học càng lâu thì mức tiền càng ít)

Thời gian chu cấp: từ khi được nhận cho đến khi tốt nghiệp.

Lấy: 5 người.

Website học bổng: https://www.hisf.or.jp/

Chi tiết về apply xem tại:

https://www.econ.tohoku.ac.jp/bulletin/5456

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s