Tohoku Yearbook: Bùi Bá Hân

Chúc mừng Bùi Bá Hân đã tốt nghiệp xuất sắc Ph.D. ngành Biology/Life Science kỳ tháng 03/2022.

Profile

Họ và tên: Bùi Bá Hân.

Khoa: Graduate School of Life Science/Structural Biology

Ngành: Sinh học

Thời gian học ở Tohoku: 2017/10 – 2022/03 (Ph.D.)

Đề tài tốt nghiệp: Structural and mechanistic studies of human zinc transporter ZnT7 using single-particle cryo-electron microscopy analysis

(tạm dịch: Nghiên cứu cấu trúc và cơ chế vận chuyển kẽm của chất vận chuyển kẽm ở người sử dụng kính hiển vi điện tử lạnh)

Link profile: ORCID

Nơi đang công tác: Nghiên cứu viên [tại] Inaba Laboratory, Tohoku University. Updated: 2022/03/10.

Alma mater: Da Nang University of Technology


Thành tích nghiên cứu

  • Bui Ba Han, Satoshi Watanabe, Norimichi Nomura, Kehong Liu, Tomoko Uemura, Michio Inoue, Akihisa Tsutsumi, Hiroyuki Fujita, Kengo Kinoshita, So Iwata, Masahide Kikkawa & Kenji Inaba. “Cryo-EM structures of human zinc transporter ZnT7 reveal the mechanism of Zn2+ uptake into the Golgi apparatus”. Nature Structural & Molecular Biology [Submitted & Pending].
  • Chien, K.Y., Wu, W.G., Bui, B.H. and Lin, C.C. (2018), Structure and function of N-glycans in cobra venom glycoproteins: Site specific glycosylation for structural stability and terminal sialic acid for target selection. The FASEB Journal, 32: lb194-lb194. DOI: 10.1096/fasebj.2018.32.1_supplement.lb194
  • Bui, H. B. (2014). Isolation of cellulolytic bacteria, including actinomycetes, from coffee exocarps in coffee-producing areas in Vietnam. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture3(1), 1-8. DOI: 10.1007/s40093-014-0048-0
  • Bui, H. B., Nguyen, L. T., & Dang, L. D. (2012). Biodegradation of phenol by native bacteria isolated from dioxin contaminated soils. J Bioremed Biodeg3(168), 2. DOI: 10.4172/2155-6199.1000168

Góc chia sẻ

Cảm nhận của bản thân sau khi học tại Tohoku:

Stress nặng

Nhắn nhủ dành cho thế hệ sau:

Muốn trải nghiệm thì có thể thử


Lời kết: Anh Hân nói vậy thôi, tuy nói là stress nhưng nghiên cứu khoa học cũng có nhiều niềm vui lắm. Chúc anh luôn thành công trên con đường sắp tới.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s