Học bổng JST (NEXT Generations) của trường Tohoku đã bắt đầu nhận đơn

Khoa Cao học của trường Tohoku đã chính thức đưa ra thông báo nhận đơn cho chương trình 次世代研究者挑戦的研究プログラム (tạm dịch là: Next Generation Researcher Challenging Research Program) do trường Tohoku, phối hợp với JST (Japan Science and Technology Agency) tài trợ.

Stipend: 180,000 Yên/tháng (tăng giảm 20,000 tuỳ vào thành tích)

Thời gian tài trợ: từ tháng 4/2022 cho đến khi tốt nghiệp

Số lượng: 120 người.

Tư cách: Là Ph.D. student tại thời điểm tháng 4/2022

Deadline và cách nộp: Khoa và giáo sư hướng dẫn tiến cử.

Xem thêm tại: https://pgd.tohoku.ac.jp/rpc/next_generation.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s