Học bổng JSPS (2023) đã mở đơn

Học bổng danh giá JSPS dành cho DC (doctoral course) và PD (post-doc) đã được mở đơn. Những bạn quan tâm hãy để ý nhé.

Hạn nhận hồ sơ: Trung tuần tháng 4/2022 – 02/06/2022

Link: https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sin.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s