Tohoku University Alumni Network: Let’s Gather!

Các thành viên cựu sinh viên và sinh viên hiện tại quan tâm đến tham gia, kết nối, nói chuyện, chia sẻ sở thích của mình trong sự kiện này, hãy tham gia đăng ký theo link dưới đây.

Thời gian: 17/12/2021 (Thứ 6)
19:00 – 20:30 tối (JST)
Đăng ký: https://forms.office.com/r/JgzibgiJYv
Hạn chót đăng ký: 14/12 (Thứ ba), 17:00 (JST)

Cách thu thập:
Những người tham gia đã đăng ký sẽ nhận được lời mời tham gia sự kiện trên Gather. Nếu bạn chưa quen với nền tảng này, đây là video hướng dẫn: https://youtu.be/89at5EvCEvk

Sự kiện này dành cho tất cả các thành viên trong quá khứ và hiện tại của Đại học Tohoku, và chúng tôi mong sớm gặp lại bạn!

Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s